> Nyeste Cases 


FremsynAt komme foran
Ingen kommer foran ved at gå i andres fodspor. Ønsker du at skabe afgørende distance til konkurrerende ydelser og produkter, skal der en ny indgangsvinkel til.

Vi tilbyder en ny udviklingsmodel for sammensætningen af produktservicepakken og kommunikationen herfor. En model, som tager højde for det moderne menneskes interaktion med omverdenen i dag – og i morgen.

Vi smider ikke gamle og anerkendte metoder ud,  men har udbygget de klassiske modellers effekt ved at inddrage nye relevante medier, når det handler om at skabe tidssvarende markedskommunikation.

Vores model er baseret et solidt fundament i reklamebranchen, konsulentbranchen og IT/internetbranchen. Kun ved at besidde viden og kompetencer fra alle tre brancher kan vi udvikle reelle nyskabende løsninger, som modsvarer den moderne virksomheds udfordringer.

Men det moderne menneske handler heller ikke længere efter de traditionelle mønstre. Derfor er det ikke kun indhold og budskabets kreative niveau vi kigger på, men hele processen for, hvordan dine kunder interagerer med virksomheden.

Fra den første kontakt med dine produkter og services gennem eks. omtale i fagblade, PR og events. Fra prøvesmagning i det lokale supermarked til den brede markedsføring. Fra messeaktiviteter til salgskampagner samt opfølgning og feedback. Processer, der ofte ikke er udviklet i en sammenhæng og derfor ikke giver maksimalt udbytte i forhold til det investerede.

Det handler om at se på hele processen – og ud fra dette se, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind. Og hele tiden have tankerne om at skabe værdibaseret relation og generere relevant viden om kunderne i baghovedet.

Lyder det spændende, så kontakt os for et uddybende møde.

At komme videre...
>

Ligner andres produkter dine? Eller værre; ligner dine produkter de andres?
Læs mere


At komme foran...

>

Ingen kommer foran ved at gå i andres fodspor.
Læs mere


Nyhedsmagasinet:
> Kun 2 ud af 10 topledere kan tegne et billede af virksomhedens fremtid og vision. - Kan du?
Læs mere

10 Profetier om fremtiden
> Vores 10 bedste bud på dine udfordringer om 3, 5 og 10 år.
Læs mere
Fremtiden er her allerede
>

Om mindre end 10 år vil over 90 % af din markeds-føring forgå via Internet. Er du parat til det?
Læs mere


HOME   |    KONTAKT   |    SITEMAP   |    Copyright © 2004 Forezight. All rights reserved.