> Nyeste Cases 


FremsynOm minder end 10 år vil over 90 % af din markedsføring forgå via Internet
Vi lever på mange måder allerede i fremtiden - udviklingen er allerede i gang både på konsumentmarkedet og B2B markedet. Om det er som forbruger eller professionelt, er vores adfærd allerede skiftet på afgørende punkter.

For at forstå udviklingen i markederne og de nye spilleregler, er det væsentlig at kigge på de ændringer der sker i måden som vi lever og dækker vores behov på, måden som vi iscenesætter os selv på, - samt hvor langt vi er nået i måden som vi tilegner os information og viden via de nye medier.

Med IT systemer der er ved at have rystet barnesygdommene af sig, og den almene danskers indsigt og brug af digitale medier som Internet, Mobiltelefoner - herunder den nyeste generation med UMST indbygget, der gør internet mobilt, er alle hjørnestenene lagt.

Eksempler på virksomheder der forstår, og bevist arbejder med dette kan nævnes: Cisco International, Metro (Detailkæde, Tyskland) og Coca Cola.

Uddybende cases er under udarbejdelse Klik her for at modtage mail når denne sektion opdateres.

Vi tilbyder en ny udviklingsmodel når det kommer til strategisk planlægning af kommunikationen, herunder "premission markedsføring". - Som tager udgangspunkt i det moderne menneskes interaktion med omverden i dag - og i morgen.

Vores model er baseret et solidt fundament i reklamebranchen, konsulentbranchen og IT/Internetbranchen. Kun ved at besidde viden og kompetencer fra alle tre brancher kan vi udvikle reelle nyskabende løsninger som modsvarer den moderne virksomheds udfordringer.

Lyder det spændende, så kontakt os for et uddybende møde.

Forezight.
At komme videre...
>

Ligner andres produkter dine? Eller værre; ligner dine produkter de andres?
Læs mere


At komme foran...

>

Ingen kommer foran ved at gå i andres fodspor.
Læs mere


Nyhedsmagasinet:
> Kun 2 ud af 10 topledere kan tegne et billede af virksomhedens fremtid og vision. - Kan du?
Læs mere

10 Profetier om fremtiden
> Vores 10 bedste bud på dine udfordringer om 3, 5 og 10 år.
Læs mere
Fremtiden er her allerede
>

Om mindre end 10 år vil over 90 % af din markeds-føring forgå via Internet. Er du parat til det?
Læs mere


HOME   |    KONTAKT   |    SITEMAP   |    Copyright © 2004 Forezight. All rights reserved.