> Nyeste Cases 


Fremsyn
At komme videre
Ligner andres produkter dine? Eller værre; ligner dine produkter de andres?

I princippet er dette ikke et problem – hvis det ikke lige var fordi, det betød at du ikke frit kan prisfastsætte dine produkter i forhold til konkurrenterne, og at det typisk betyder at "den største aktør vinder".

Årsagen til ensartede produkter og services er typisk et resultat af, at virksomhederne rekrutterer medarbejdere fra de samme uddannelsesinstitutioner. Dermed ender virksomheden med de samme værktøjer, når det kommer til at udvikle konkurrencefordele og se mulighederne i markedet.

Udfordringen for virksomheden kan løses ved at finde en ekstern samarbejdspartner til at komme med friske input og sparring på nye ideer, der er anderledes skruet sammen.
Det er et kendt fænomen, at virksomheder med egne R&D afdelinger tit har svært ved at fastholde dynamikken og innovationsevnen. Ofte skyldes det, at afdelingen er underlagt f.eks. salgs- eller produktionsafdelingens måde at anskue problemer og udfordringer på. Ønsket om at fremstå som kosteffektiv over for ledelsen er især medvirkende til dette og er alment udbredt.

Er virksomheden ikke parat til at investere i nye ideer og anskuelser; det være sig inden for udvikling af nye forretningsmodeller og systemer, såvel som at være i stand til at udvikle og redefinere produktservicepakken og markedsføringsmodellen herfor, er resultatet i vores dagens hurtige udvikling entydig: Det ender med at være omverdenen og konkurrenterne, der dikterer virksomhedens muligheder – og dermed rammerne for virksomhedens videre skæbne.


Kan du nikke genkendende til ovenstående? Så kontakt Forezight og få en snak om, hvordan vi kan hjælpe med at tilføre nye ideer til din virksomheds produkter samt særkende i din måde at markedsføre på. Vi startede Forezight med dig i tankerne.

At komme videre...
>

Ligner andres produkter dine? Eller værre; ligner dine produkter de andres?
Læs mere


At komme foran...

>

Ingen kommer foran ved at gå i andres fodspor.
Læs mere


Nyhedsmagasinet:
> Kun 2 ud af 10 topledere kan tegne et billede af virksomhedens fremtid og vision. - Kan du?
Læs mere

10 Profetier om fremtiden
> Vores 10 bedste bud på dine udfordringer om 3, 5 og 10 år.
Læs mere
Fremtiden er her allerede
>

Om mindre end 10 år vil over 90 % af din markeds-føring forgå via Internet. Er du parat til det?
Læs mere


HOME   |    KONTAKT   |    SITEMAP   |    Copyright © 2004 Forezight. All rights reserved.