Hvad tilbyder vi?

   > Nyeste Cases Fremsyn


Branding: Corporate Identity & ProduktStrategi & konceptDesign: CPI, Logo, Produkt, Emballage mv.Reklame & markeds-
førings kampagnerIntegrere Internet i produkt-koncepterOptimer & Digitaliser forretningsmodellenInternet: Design & Udviklingkurser og seminarDesign

Design forveksles ofte med styling, som handler om at iklæde et produkt eller service en på forhånd defineret visuel identitet eller sanselig oplevelse.

Design handler mere om at udvikle: Design er det felt hvor menneskelig erfaring, egenskaber og viden mødes med menneskets evne til at manipulere omgivelserne så de passer til menneskets materille og spirituelle behov.

Design tager udgangspunkt i et produkts eller en ydelses funktion, brugsformål eller æstetiske nydelse, som regel baseret på vores referencerammer [kultur]. Men altid med det klare formål at leverer en optimeret effekt eller brugsoplevelse.

Godt design skal også rumme noget mystik, et snært af det guddommelige, det uopnåelige, og taler på den måde til os på linie med kunsten. I f.eks. webdesign – som når en GUI [grafisk brugergrænseflade] opleves som intuitivt.


Inden for Design arbejder vi med:
- Corporate identity og Logo
- Industriel & produkt design
- Emballagedesign og -formgivning
- In-store promotion og trade marketing


At komme videre...
>

Ligner andres produkter dine? Eller værre; ligner dine produkter de andres?
Læs mere


At komme foran...

>

Ingen kommer foran ved at gå i andres fodspor.
Læs mere


Nyhedsmagasinet:
> Kun 2 ud af 10 topledere kan tegne et billede af virksomhedens fremtid og vision. - Kan du?
Læs mere

10 Profetier om fremtiden
> Vores 10 bedste bud på dine udfordringer om 3, 5 og 10 år.
Læs mere
Fremtiden er her allerede
>

Om mindre end 10 år vil over 90 % af din markeds-føring forgå via Internet. Er du parat til det?
Læs mere


HOME   |    KONTAKT   |    SITEMAP   |    Copyright © 2004 Forezight. All rights reserved.