Hvad tilbyder vi?

   > Nyeste Cases Fremsyn


Branding: Corporate Identity & ProduktStrategi & konceptDesign: CPI, Logo, Produkt, Emballage mv.Reklame & markeds-
førings kampagnerIntegrere Internet i produkt-koncepterOptimer & Digitaliser forretningsmodellenInternet: Design & Udviklingkurser og seminarReklame og markedsførings kampagner


Briefing & Analyse
Udgangspunktet er en briefing om din virksomheds målsætninger, potentialer, ønsker og problemer. Vi sætter os godt ind i al relevant information. Kræver opgaven det, fortager vi gerne en mere dybdegående research af virksomheden og mulighederne i markedet.

Eksempelvis opfatter virksomhedens kunder - i stigende grad virksomhedens reklame, kommunikation og produkt som en enhed. En del af vores analyse omfatter altid en vurdering af, hvilke muligheder og trusler, der ligger heri.


Strategi & projektmappe
Herefter vurderer vi nøje de indsamlede informationer og den genererede viden og udfærdiger en projektmappe. Omfanget af indsatsen kan variere, fra én dag og opefter – alt efter dit behov. Men det er kendetegnende for alle de opgaver, som vi påtager os, at vi altid lever en projektmappe, der på en enkel og overskuelig måde kortlægger de kritiske parametre involveret. Vi beskriver problematikkerne og anviser et både gedigent og fremtidsorienteret løsningsforslag. Ønsker virksomheden at bruge eget bureau til at gennemføre løsningen, leveres projektmappen sammen med en debriefing.


Projektering & Konceptudvikling
I projekteringsfasen visualiseres de forskellige delelementer, der indgår i løsningsforslaget. Der er grundlaget for al konceptudvikling.
F.eks. vises processer, værdisæt og kommunikationsmål mv. i et let tilgængeligt grafisk modelsystem, det sikrer at, alle involverede parter i virksomheden opnår det samme klare billede af kærne elementerne. Konceptet gennemgås detaljeret på et debatmøde. Her er det afgørende, at alle involverede parter føler ejerskab for projektet før næste skridt tages.


Eksekvering/implementering af projektet.
Med eksekvering menes, at vi – i overensstemmelse med konceptets kommunikationsmål og signalværdier mv. – først slipper de forskellige delopgaver, når de er leveret klar til indrykning i de relevante medier. Og at implementeringen først er overstået, når den sidste del af IT/Internetsystemet er testkørt og uden bugs.
Er projektet af større proportioner, er det typisk denne fase, vi udbygger med flere variationer af løsningsforslaget, baseret på forskellig vægtning af de udvalgte "nøgleparametre".


Intern markedsføring over for virksomhedens kultur
Med støtte fra virksomhedens marketingafdeling lægges en plan for kampagnedelen. For at udnytte ressourcerne investeret i kampagnen optimalt, er det er vigtigt at alle medarbejdere er helt afklarede med kampagnens formål og budskab. Ellers vil effekten hurtig dø ud, hvis en given kunde – efter at være blevet eksponeret for kampagnen – har en mangelfuld oplevelse ved kontakt med virksomheden.


Ekstern markedsføring over for omverdenen, herunder målgrupperne og andre interessenter
Det er afgørende at kampagnen gennemføres synkront i de relevante medier for at opnå størst synergieffekt. Ellers vil kampagnen ikke indfri de forventninger, som blev lagt i strategi og projekteringsfasen. Det ses ofte, at forkert timing og hastværk under eksekveringen resulterer i et ringere udbytte end ellers muligt.

Det er under "Ekstern markedsføring" at mediamikset – de udvalgte medier – og samspillet mellem de forskellige discipliner, som f.eks. PR, annoncer og direct marketing for alvor viser sin værdi. Det rigtige budskab, serveret i det rette medie og i rigtig rækkefælge, vil sætte en sund sneboldeffekt i gang og generere en reel interesse blandt virksomhedens potentielle kunder og investorer.


Evaluering af indsatsen
Hos Forezight påbegynder vi aldrig en opgave uden at have defineret målsætningen. Og lige så afgørende mener vi også, at evalueringen er. Det er få gange, man ikke kan sige, hvad årsagerne for succes eller fiasko er – især ikke, hvis man har defineret succeskriterierne. Udbyttet af en evaluering er til gengæld stort. Og har virksomheden først én gang stået med en evaluering i hånden og haft informationerne, der ligger grund for resultatet tilgængelig, opleves de næste tiltag "næsten" som ren fornøjelse. Det, er virker og det, det ikke gør, er ikke længere gætværk.
At komme videre...
>

Ligner andres produkter dine? Eller værre; ligner dine produkter de andres?
Læs mere


At komme foran...

>

Ingen kommer foran ved at gå i andres fodspor.
Læs mere


Nyhedsmagasinet:
> Kun 2 ud af 10 topledere kan tegne et billede af virksomhedens fremtid og vision. - Kan du?
Læs mere

10 Profetier om fremtiden
> Vores 10 bedste bud på dine udfordringer om 3, 5 og 10 år.
Læs mere
Fremtiden er her allerede
>

Om mindre end 10 år vil over 90 % af din markeds-føring forgå via Internet. Er du parat til det?
Læs mere


HOME   |    KONTAKT   |    SITEMAP   |    Copyright © 2004 Forezight. All rights reserved.